W dniu 14 lutego odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w kadencji 2017-2019 powołanej uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Gminy z dnia 27 września 2016 roku. Młodzi Radni w 15 osobowym składzie zostali wyłonieni w wyborach z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum 20 stycznia b.r.. W skład Młodzieżowej Rady Gminy weszli: Bąk Natalia uczennica Szkoły Podstawowej w Kłucku, Borowska Karolina uczennica Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Mazur Wiktoria uczennica Szkoły Podstawowej w Kapałowie, Szustak Hubert uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Śliz Patrycja uczennica Szkoły Podstawowej w Górnikach, Zielińska Amelia uczennica Szkoły Podstawowej w Radoszycach oraz Kałuziński Mateusz, Mogielska Zofia, Myszkowska Aleksandra, Popiel Damian, Szemberg Alicja, Szemberg Michał, Wydra Julia, Zaleśny Hubert i Zieliński Wiktor uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach. Otwarcia sesji dokonał Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, a Sekretarz Gminy Radoszyce Leopold Garbacz pełniący funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce. Następnie zgodnie z uchwałą o Młodzieżowej Radzie Gminy Radoszyce, młodzi radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożyli uroczyste ślubowanie.  Następnie  głosowano nad wyborem przewodniczącej, którą jednogłośnie została wybrana Zofia Mogielska. Następnie po przejęciu prowadzenia obrad sesji przez nowo wybraną Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy, odbyły się wybory Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. W przeprowadzonych głosowaniach wszyscy Radni jednomyślnie wybrali na Sekretarza Julię Wydrę, a na Wiceprzewodniczących Damiana Popiela i Huberta Zaleśnego. Po dokonaniu wyborów i przyjęciu odpowiednich uchwał I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce została zakończona.

Obraz na stronie mlodziezowa_rada017.jpg