W pierwszym tygodniu ferii zimowych zorganizowano atrakcyjne zajęcia dla uczniów klas młodszych. Celem zajęć była promocja  aktywności fizycznej, aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez popularyzację dziecięcej piłki ręcznej wśród   uczniów klas II-III . W zajęciach wzięło udział około 20 uczniów. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej naszej szkoły oraz hali sportowej przy gimnazjum. Uczniowie podczas zajęć brali udział w zabawach i grach ogólnorozwojowych, grach i zabawach uczących podań i chwytów piłki, rzutów na bramkę, przygotowujących do gry właściwej. Poznali zasady Fair Play- dobrego współzawodnictwa oraz przepisy gry w „dziecięcą piłkę ręczną”.  Poznawanie techniki piłki ręcznej z wykorzystaniem zestawu do gry w dziecięcą piłkę ręczną jakim dysponuje szkoła w ramach udziału w Świętokrzyskim Programie Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej sprawiało  dzieciom ogromną radość. Zajęcia prowadzone były przez Annę Myśliwą- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i Leszka Myśliwego- nauczyciela wychowania fizycznego.