19 grudnia 2016

„JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO” – pod takim hasłem odbyła się XVI edycja „Szlachetnej Paczki” w gminie Radoszyce, której finał odbył się 11.12.2016 r. w gminnej hali sportowej. Do akcji tej przyłączyły się z wielkim zaangażowaniem zuchy z XVI Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki”i harcerze z 34 KDH im. J. Korczaka wraz z harcerzami 33 KDSH „Iskra” organizując paczkę dla jednej z wielu rodzin potrzebujących  wsparcia. Przygotowanie paczek świątecznych sprawiło dzieciom niezmierną radość. Ich wysiłek i chęć niesienia pomocy innym został doceniony dyplomem uznania, otrzymanym od koordynatora „Szlachetnej Paczki” podczas uroczystego finału.