„ Odważnie twórzmy pokój” To hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki stali się strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół,  urzędów i domów dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W dniu 18 grudnia 2016 roku druhowie i druhenki z XVI Gromady Zuchowej „ Słoneczne Promyki”, 34 KDH im. J. Korczaka i 33 KDH „Iskra” wraz z opiekunami Anną Myśliwą, Leszkiem Myśliwym, Anną Mechelewską i Agnieszką Czarnecką na mszy Roraty przekazali tą radosną nowinę mieszkańcom Radoszyc.