6 grudnia 2016

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Maja Mazur uczennica klasy IIB otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Do czego MORZE służyć może?”, zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Należy podkreśli, że na  konkurs wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski. Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku Polski, jako kraju morskiego, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką morską. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych. Jury wnikliwie oceniło prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymają nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i zachęcamy wszystkich do brania udziału we wszystkich konkursach. Bo aby wygrywać, trzeba najpierw wziąć udział. Śledźcie uważnie naszą stronę niedługo pojawią się informację o kolejnym konkursie plastycznym. Zapraszamy.