6 września 2016

Tak jak w imagesubiegłym roku szkolnym, tak i w tym kontynuujemy program „Junior Sport”. Projekt ten  to kontynuacja realizowanego w latach poprzednich projektu „Multisport” , którego idea zakłada organizację i prowadzenie systematycznych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych, nie uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe (dzieci nie posiadające licencji zawodnika). Zajęcia w naszej Szkole są prowadzone 3 razy w tygodniu w różnorodny i atrakcyjny sposób. Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach, bliższych informacji udziela pani Krystyna Tysiąc.