Komisja w składzie:

  1. Michał Pękala – Wójt Gminy Radoszyce
  2. Marian Jankowski – Przewodniczący Rady Gminy Radoszyce
  3. Sławomir Staciwa – Dyrektor Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
  4. Jan Staciwa – Wicedyrektor Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
  5. Jolanta Bańburska – nauczyciel Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
  6. Barbara Tkacz – nauczyciel Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach nagrodziła i wyróżniła następujące prace:

Szkoła podstawowa klasy I-III

I miejsce:  Bartosz Gładych kl. III Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, opiekun p. Alina Dymińska

II miejsce:  Angelika Szustak kl. II Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, opiekun p. Joanna Staciwa

Andrzej Mucha kl.III Szkoła Podstawowa w Kłucku, opiekun p. Jadwiga Suder

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

Kategoria: zdjęcia

I miejsce: Dominika Zawrzykraj kl. VI a Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, opiekun p. Monika Lesiak

Dawid Lewosiński kl. VI a Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, opiekun p. Monika Lesiak

II miejsce: Julia Zbróg kl. V Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, opiekun  p. Krystyna Kowalczyk

III miejsce: Mateusz Jaworski kl. IV Szkoła Podstawowa w Kapałowie, opiekun p. Barbara Scisłowicz

Wiktoria Skrobisz kl. IV a Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy Szarego w Radoszycach, opiekun p. Monika Lesiak

Wyróżnienie:

Daria Studzińska kl. V Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, opiekun  p. Krystyna Kowalczyk

Kinga Przybyłowicz  kl. V Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach, opiekun p. Krystyna Kowalczyk

Kategoria: prace plastyczne

I miejsce: Mateusz Zaleśny  kl. V Szkoła Podstawowa w Kapałowie, opiekun p. Barbara Scisłowicz

II miejsce: Michał Ciszek kl. VI Szkoła Podstawowa w Kapałowie, opiekun p. Barbara Scisłowicz

Ewa Szustak kl. VI Szkoła Podstawowa w Kapałowie, opiekun  p. Barbara Scisłowicz

Wyróżnienie: Patryk Lamentowicz kl. IV Szkoła Podstawowa w Kapałowie, opiekun p. Barbara Scisłowicz

Gimnazjum

I miejsce: Angelika Sobura kl. II Społeczne Gimnazjum NR 1 w Łopusznie z siedzibą w Kłucku, opiekun p. Anna Ściegienna

Wyróżnienie:

Zofia Mogielska kl. I b Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach, opiekun p. Barbara Tkacz

Klaudia Basiak kl. I b Gimnazjum NR 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach, opiekun p. Barbara Tkacz