Regulamin konkursu plastycznego

Celem konkursu jest:

 • Popularyzowanie wśród uczniów nawyku codziennej aktywności ruchowej
 • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI
 • Uczestnicy konkursu wykonują wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
 • Każda praca powinna być wykonana samodzielnie
 • Format pracy: min. A5 – max A4
 • Termin składania prac mija 24.05.2016 roku
 • Wykonane prace plastyczne składamy u nauczyciela plastyki lub u wychowawcy klasy I – III.
  Ocena prac i nagrody:
  Prace ocenione będą według następujących kryteriów:
 • Ciekawa interpretacja zaproponowanego tematu
 • Samodzielność wykonania
 • Estetyka pracy
  Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.