1 marca 2016
Przekimagesaż 1% podatku dla naszej Szkoły. Podczas wypełniania formularza PIT wpisz  następujący numer KRS: 0000338389 oraz cel szczegółowy: 10590 – GRUPA OPP – SZKOŁA PODSTAWOWA RADOSZYCE.
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.