Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Wąsik

WICEDYREKTOR
mgr Mirosława Smerdzyńska
mgr Jan Staciwa

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Bożena Lachowska
mgr Mariola Lachowska
mgr Anna Myśliwa
mgr Elżbieta Szemberg
mgr Dorota Majchrzak
mgr Paulina Bujak

JĘZYK POLSKI
mgr Grażyna Koch
mgr Halina Pierścińska
mgr Ewa Nowak
mgr Monika Pawłowska

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Bożena Binkowska
mgr Agnieszka Czarnecka
mgr Lidia Wydra

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Monika Girzejowska
mgr Agnieszka Zawrzykraj

MATEMATYKA
mgr Joanna Zawrzykraj
mgr Małgorzata Tkacz
mgr Łukasz Kowalczyk

HISTORIA
mgr Mirosława Smerdzyńska
mgr Jolanta Binkowska
mgr Barbara Tkacz
mgr Małgorzata Stanik

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Jolanta Binkowska
mgr Małgorzata Stanik

PRZYRODA
mgr Leszek Myśliwy
mgr Robert Nowak

GEOGRAFIA
mgr Leszek Myśliwy
mgr Kazimierz Relidzyński

BIOLOGIA
mgr Robert Nowak

FIZYKA
mgr Jolanta Bańburska
mgr Joanna Staciwa

INFORMATYKA
mgr Anna Wąsik
mgr Anna Mechelewska
mgr Robert Nowak
mgr Jan Staciwa

TECHNIKA
mgr Joanna Staciwa
mgr Anna Mechelewska

CHEMIA
mgr Marzena Pryciak

MUZYKA
mgr Renata Kitlińska

PLASTYKA
mgr Anna Mechelewska
mgr Bożena Binkowska
mgr Agnieszka Czarnecka

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Leszek Myśliwy
mgr Krystyna Tysiąc
mgr Jacek Skroński
mgr Rafał Zieliński

RELIGIA
mgr Małgorzata Jankowska
mgr D. Czubak
mgr J. Jurczak

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Małgorzata Stanik

ŚWIETLICA
mgr Renata Kitlińska
mgr Rafał Cieślak

BIBLIOTEKA
dr Tadeusz Czarnecki
mgr Barbara Tkacz

PEDAGOG
mgr Beata Piątek

OLIGOFRENOPEDAGOG
mgr Monika Lesiak